www.NatusEst.com
Ідзе загрузка...

10 запаведзяў
“Дзесяць Запаведзяў ні ў якім выпадку не з'яўляюцца адвольна ўскладзенымі абавязкамі... Яны аберагаюць чалавека ад разбуральнай сілы эгаізму, нянавісці і падмана. Яны паказваюць яму ўсіх падманлівых багоў, якія знявольваюць чалавека: багі сябелюбства, уладалюбства і запалу да забаў – яны парушаюць парадак і нашую чалавечую годнасць і прыніжаюць нашых бліжніх”.
Святы Папа Ян Павел II

Фармуліроўка 10 запаведзяў узыходзіць да двух крыніц: кнігі Зыходу (20, 2-17) і кнігі Другазаконня (5, 6 – 21). Яшчэ ў даўнія часы абедзве гэтыя крыніцы былі ў Заходнім Касцёле дыдактычна аб'яднаныя, і 10 запаведзяў прынялі тую форму, у якой яны выкладаюцца катэхізацыйнай традыцыяй.

“Да Езуса падышоў адзін чалавек і сказаў: Настаўнік, што добрага зрабіць мне, каб мець жыццё вечнае? (Мц 19, 16). Езус сказаў: “Калі хочаш увайсці ў жыццё вечнае, захоўвай запаведзі.” (Мц 19, 17); а далей дадаў: “прыходзь і ідзі за Мною...” (Мц 19, 21).

Быць хрысціянінам азначае больш, чым жыць паводле запаведзяў. Быць хрысціянінам - значыць мець жывую сувязь з Хрыстом. Хрысціянін глыбока і асабіста звязаны са сваім Панам і ідзе за Ім па шляху, які вядзе да сапраўднага жыцця.

Як гучаць 10 запаведзяў?

1. Я – Пан Бог твой, Які вывеў цябе з зямлі Егіпецкай, з дому няволі. Не май іншых багоў, апроч Мяне.
2. Не ўжывай імя Пана Бога твайго дарэмна.
3. Памятай дзень святы святкаваць.
4. Шануй бацьку свайго і маці сваю.
5. Не забівай.
6. Не чужалож.
7. Не крадзі.
8. Не сведчы фальшыва супраць бліжняга твайго.
9. Не пажадай жонкі бліжняга твайго.
10. Не пажадай нічога, што належыць бліжняму твайму.

Асаблівасць 10 запаведзяў у тым, што яны ахопліваюць ўсе бакі чалавечага жыцця. Яны азначаюць стаўленне людзей да Бога (першыя тры запаведзі) і да бліжніх (астатнія сем запаведзяў). Чалавек, па-сутнасці, – рэлігійна-сацыяльная істота.

1 запаведзь

Я – Пан Бог твой, Які вывеў цябе з зямлі Егіпецкай, з дому няволі. Не май іншых багоў, апроч Мяне.

Езус кажа: “Палюбі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёй душой тваёй, і ўсім розумам тваім”. (Мц 22, 37)

Пан чакае, каб мы падарылі Яму нашу веру. Усю нашу надзею мы павінны ўскладаць толькі на Яго, да Яго скіроўваць усе сілы нашай любові. Запаведзь любові да Бога - самая важная з усіх запаведзяў і ключ да ўсіх астатніх. Таму яна - першая сярод 10 запаведзяў.

Пакланенне Богу неабходна самому чалавеку, паколькі яно вызваляе яго ад пакланення сілам гэтага свету. Там дзе Богу не аказваецца належнае пакланенне, дзе Бога не лічаць Уладаром жыцця і смерці, гэтую ролю бярэ на сябе нехта іншы, і чалавечая годнасць аказваецца пад пагрозай.

Гэтая запаведзь забараняе нам:

 • Пакланяцца іншым багам і бажкам, маліцца зямным ідалам або прысвячаць усяго сябе якой-небудзь з зямных выгод (грошы, улада, поспех, прыгажосць, маладосць).
 • Быць забабоннымі, гэта значыць замест веры ў сілу Бога, яго заступніцтва і бласлаўлення аддавацца эзатэрычным, магічным і акультным практыкам, звяртацца да спірытызму і варажбы.
 • Спакушаць Бога словамі або дзеяннямі.
 • Здзяйсняць святатацтва (крадзеж, апаганьванне або прымяншэнне святасці якой-небудзь святыні), набываць духоўную ўладу і даброты з дапамогай карупцыі і звяртацца з імі як з прадметамі куплі-продажу (сімонія).

Сёння многія займаюцца йогай, каб умацаваць сваё здароўе, удзельнічаюць у курсах медытацыі, каб стаць спакайнейшым і больш сабраным, наведваюць танцавальныя студыі, каб пашырыць межы свайго цялеснага вопыту. Гэтыя тэхнікі не заўсёды бяскрыўдныя. Часам яны з'яўляюцца правадніком чужога хрысціянству вучэння. Гэта эзатэрызм.

Вера ў духаў, гномаў, (эзатэрычных) анёлаў – гэта паглыбленне ва ў вядзьмарства. Яшчэ ў часы старажытнага Ізраэля не прымаліся вераванні суседніх народаў у розных багоў і духаў. Толькі Бог, наш Пан, і няма іншага бога, акрамя Яго. Не існуе ніякіх (вядзьмарскіх) тэхнік, якія б дазволілі завалодаць “чароўным” і навязаць сусвету свае жаданні, выратаваць самога сябе. Многае ў эзатэрыцы, з пункту гледжання хрысціянства, з'яўляецца забабонамі або акультызмам.

Мяжа паміж “не магу верыць” і “не хачу верыць” вельмі размытая. Стаўленне да веры без спробы глыбей пазнаць яе, часта з'яўляецца больш вялікім злом, чым атэізм па перакананні.

2 запаведзь

Не ўжывай імя Пана Бога твайго дарэмна.

Назваць каму-небудзь сваё імя - гэта праява даверу. Адкрыўшы нам сваё імя, Бог адкрыў нам Сябе, падаўшы нам праз гэтае Імя доступ да Яго. Бог - гэта дасканалая Праўда. Хто заклікае імя Самой Праўды, прыкрываючы Ёю сваю хлусню, здзяйсняе цяжкі грэх.

Імя Божае не павінна прамаўляцца без глыбокай павагі. Бо мы ведаем Яго імя толькі таму, што Ён нам яго даверыў. Імя - гэта ключ да сэрца Ўсемагутнага.

Таму цяжкай правінай лічыцца блюзнерства, праклён з выкарыстаннем імя Бога, а таксама хлуслівыя клятвы яго Імянем.

Гэта запаведзь, якая абараняе ўсё “святое”. Месцы, прадметы, імёны і людзі, якіх дакрануўся Бог, з'яўляюцца "святымі". Пачуццё павагі да святыняў называецца глыбокай павагай.

У пачатку дня, у пачатку малітваў і перад усякай важнай справай хрысціянін ахінае сябе знакам крыжа і прамаўляе: “у імя Айца і Сына і Святога Духа”. Прызыванне імя Бога, у Тройцы Адзінага, асвячае тыя справы, якія мы робім. Яно дае нам ласку і ўмацоўвае ў цяжкасцях і спакусах.

Хрысціяне ставяцца таксама з глыбокай павагай да імя чалавека, таму што імя глыбока і цесна звязана з асобай і годнасцю чалавека. З даўніх часоў хрысціяне выбіраюць імя свайму дзіцяці па спісе імёнаў святых, яны робяць гэта з верай у тое, што святы заступнік з такім імем з'яўляецца прыкладам для наследавання, і можа перад Богам заступіцца за іх.

3 запаведзь

Памятай дзень святы святкаваць

Субота для народа Ізраіля была знакам найвышэйшага шанавання Бога-Творцы і Адкупіцеля.

Субота нагадвае пра сёмы дзень стварэння свету: “… таму што за шэсць дзён стварыў Пан неба і зямлю, а ў дзень сёмы спачыў і адпачываў” (Зых 31,17). Пэўным чынам яе можна разглядаць як дазвол чалавеку спыніць сваю працу і перадыхнуць ад прац.

Нават рабам было дазволена святкаваць суботу. Гэта нагадвала пра другую вядомую падзею - вызваленне з егіпецкага рабства: “Памятай, што ты быў рабом у зямлі Егіпецкай” (Друг 5,15). Субота, такім чынам, з'яўляецца святам чалавечай свабоды, калі чалавек можа перавесці дыханне, у суботу пераадольваецца падзел людзей на рабоў і спадароў.

Езус шанаваў суботу, але адначасова з гэтым звяртаўся з ёю незалежным і вольным чынам: “субота для чалавека, а не чалавек для суботы” (Мк 2, 27). Езус узяў на Сябе смеласць вылечваць у суботу і інтэрпрэтаваць суботняе правіла з пазіцый міласэрнасці, паставіўшы Сваіх сучаснікаў перад выбарам: альбо Езус - пасланы Богам Месія, Які з'яўляецца “Спадаром і суботы” (Мк 2, 28), альбо Ён - толькі просты чалавек, і Яго паводзіны ў суботу з'яўляецца парушэннем Закона. Святкаванне суботы было заменена хрысціянамі святкаваннем нядзелі, паколькі менавіта ў гэты дзень тыдня здзейснілася ўваскрасенне Езуса Хрыста. Аднак “Дзень Пана” ўключыў у сябе элементы суботы.

  Для хрысціяніна нядзеля мае наступныя істотныя элементы:
 1. Нядзеля з'яўляецца ўспамінам стварэння свету і надае ў працяг часу святочнае ззянне дабрыні Божай.
 2. Яно з'яўляецца ўспамінам “восьмага дня тварэння”, калі свет абнавіўся ў Хрысце (як кажа адна з малітваў Велікоднай ночы: “Ты цудоўным чынам стварыў чалавека і яшчэ больш цудоўным чынам уваскрэсіў яго”).
 3. Яно нясе ў сабе матыў супакою - не толькі для таго, каб асвяціць працу, але і каб ужо цяпер паказаць, што чакае чалавека вечны супакой у Богу.

Каталік наведвае ў нядзелю або напярэдадні ўвечары Святую Імшу. У гэты дзень ён пакідае любую працу, якая перашкаджае шанаванню Бога і парушае характар святочнага дня, радасці, спакою і адпачынку.

Паколькі нядзеля - гэта штотыднёвае святкаванне ўваскрасення Пана, то з самых ранніх часоў хрысціяне сталі збірацца ў гэты дзень разам, каб зноў і зноў святкаваць збаўленне, дзякаваць Збавіцелю і злучацца з Ім і іншымі збаўленымі.

Менавіта таму для кожнага свядомага каталіка так важна "асвячаць"; нядзельны дзень і іншыя касцёльныя святы. Ад гэтага абавязку можа вызваліць толькі неабходнасць выканаць неадкладныя сямейных справы або важныя грамадскія абавязкаў. Паколькі ўдзел у нядзельнай Эўхарыстыі з'яўляецца фундаментальнай умовай для стварэння хрысціянскага жыцця, Касцёл адкрыта паказвае на тое, што ўхіленне ад Святой Імшы без важнай на тое прычыны з'яўляецца цяжкім грахом.

Шанаванне нядзелі мае рэальную грамадскую карысць, паколькі гэта сімвал супрацьстаяння татальнаму паглынання чалавека працай. Па гэтай прычыне на землях, населеных хрысціянамі, вернікі патрабуюць ад дзяржавы абароны нядзельнага дня, а таксама не патрабуюць ад іншых той працы, якую б самі не хацелі выконваць у гэты дзень. Усе людзі павінны далучацца да “перадышкі” Творцы.

“Палюбі бліжняга твайго, як самога сябе.” (Мк 12, 31)

4 запаведзь

Шануй бацьку свайго і маці сваю.

У першую чаргу чацвёртая запаведзь ставіцца да біялагічных бацькоў, але яна распаўсюджваецца таксама на ўсіх тых людзей, каму мы абавязаны нашым жыццём, нашым дабрабытам, нашай бяспекай і нашай верай.

Тым, чым мы ў першую чаргу абавязаны нашым бацькам, - каханне, падзяка і ўвага, - нам варта кіравацца і ў адносінах да людзей, якія кіруюць намі і гатовыя падтрымліваць нас. Ёсць шмат людзей, якіх Пан Бог надзяліў натуральнай і добрай уладай у адносінах да нас: апекуны і прыёмныя бацькі, старэйшыя сваякі, выхавальнікі, настаўнікі, працадаўцы, кіраўнікі. У шырокім сэнсе гэтая запаведзь распаўсюджваецца і на нашыя абавязкі як грамадзян у адносінах да дзяржаўнай улады.

Мужчына і жанчына, злучаныя ў шлюбе, разам са сваімі дзецьмі ўтвараюць сям'ю. Бог жадае, каб наколькі гэта магчыма, любоў мужа і жонкі знаходзіла выраз у нараджэнні дзяцей. Дзеці, якія давераныя абароне і клопату бацькоў, маюць з імі роўную годнасць. Бог Сам у глыбіні сваёй - гэта Супольнасць. У чалавечым свеце сям'я - гэта правобраз Боскай супольнасці. сям'я - гэта своеасаблівая школа жыцця, пабудаванай на ўзаемнай прывязаннасці. Няма нічога лепшага для развіцця дзяцей, чым расці ў поўнай сям'і, дзе пануе сардэчная любоў, узаемная павага і адказнасць.

У сям'і зараджаецца і вера. Сям'я ўтварае “малы, хатні касцёл”, святло якой павінна прыцягваць іншых людзей у суполку веры, любові і надзеі. Сям'я - гэта першая ячэйка чалавечага грамадства. Каштоўнасці і прынцыпы, якія ўспрынятыя ў малой прасторы сям'і, з'яўляюцца залогам жыцця ў большым прасторы - у грамадстве. Дабрабыт і будучыня дзяржавы залежаць ад таго, наколькі малая яго адзінка - сям'я - можа функцыянаваць і развівацца. Ні адна дзяржава не мае права ўмешвацца ў жыццё сям'і і ставіць яе існаванне пад пагрозу. Ні адна дзяржава не мае права рэгламентаваць жыццё сям'і інакш, чым гэта адпавядае задуме Творцы аб яе. Ні адна дзяржава не мае права ўзурпаваць асноўныя правы сям'і, асабліва ў сферы выхавання. Наадварот, усялякая дзяржава абавязана аказваць дапамогу і падтрымку інстытуту сям'і і забяспечваць яе матэрыяльныя патрэбы.

Дзіця праяўляе клопат пра сваіх бацькоў і павагу да іх у тым, што адказвае ўдзячнасцю і ўзаемнай любоўю. Дзеці павінны быць ўдзячныя бацькам ужо толькі за тое, што ў выніку іх любові атрымалі жыццё. Гэтая ўдзячнасць павінна быць на працягу ўсяго жыцця. Яна падтрымлівае адносіны, заснаваныя на любові, павазе, адказнасці і дакладнаму разуменню паслухмянасці. Дзеці павінны акружыць сваіх бацькоў любоўю і клопатам, асабліва ў іх патрэбах і хваробах у старасці. Бог даверыў бацькам дзяцей, каб яны былі для іх верным і добрым прыкладам, любілі іх, праяўлялі да іх увагу, і ўсё рабілі для таго, каб іх дзеці маглі развівацца цялесна і духоўна.

Дзеці - гэта дар Божы, а не ўласнасць бацькоў. У першую чаргу яны - дзеці Божыя, а затым ужо дзеці сваіх бацькоў. Першапачатковая задача бацькоў - несці дзецям Добрую Вестку (Евангелле) і перадаць ім хрысціянскую веру. Хрысціянская сям'я павінна стаць касцёлам у мініяцюры. Усе члены хрысціянскай сям'і закліканы да таго, каб умацоўваць адзін аднаго ў веры, праяўляючы сваю прагу па Богу. Яны павінны маліцца разам і адзін за аднаго, сумесна тварыць добрыя справы любові да бліжніх.

Бацькі перадаюць дзецям сваю веру, дазваляючы ахрысціць дзяцей! Таксама служачы дзяцям прыкладам жыцця ў веры. Гэта значыць, што бацькі павінны спрыяць таму, каб дзеці даведаліся, наколькі каштоўнае і дабратворнае для чалавека жыццё ў прысутнасці і блізкасці Бога, Які любіць. Але і бацькі таксама могуць навучацца веры праз сваіх дзяцей і пачуюць, як праз іх кажа Пан Бог, таму што вера малодшых часта пакідае адбітак большай самаадданасці і вернасці.

Без адносін чалавек жыць не можа. Самыя важныя адносіны ў жыцці чалавека - гэта адносіны з Богам. Яны маюць перавагу перад усімі чалавечымі адносінамі, у тым ліку і сямейнымі. Дзеці не належаць сваім бацькам, і бацькі не належаць дзецям. Кожны чалавек належыць непасрэдна Богу. Толькі з Богам чалавек звязаны абсалютна і назаўжды. Менавіта так трэба разумець словы Езуса, скіраваныя да тых, каго Ён заклікаў: “Хто любіць бацьку або маці больш, чым Мяне, не варты Мяне; і хто любіць сына ці дачку больш, чым Мяне, не варты Мяне” (Мц 10, 37). Таму бацькі павінны з поўным даверам перадаць сваіх дзяцей у рукі Бога, калі ён заклікаў іх да таго, каб яны сталі законнікамі або святарамі.

Улада тады праяўляе сябе правамерна, калі яна разумеецца па прыкладзе Хрыста як служэнне. Яна ніколі не павінна быць свавольнай. Тое, як чалавек павінен выкарыстоўваць уладу, нам раз і назаўжды паказаў Езус. Ён, найвышэйшы аўтарытэт, служыў іншым і ставіў сябе на апошняе месца. Езус нават абмыў ногі сваім вучням (Ян 13,1-20). Бацькі, настаўнікі, выхавальнікі і кіраўнікі атрымалі сваю ўладу ад Бога не для таго, каб карыстацца аказаным ім даверам, але для таго, каб разумець і ажыццяўляць свае абавязкі кіраўніцтва і выхавання як служэнне.

Кожны грамадзянін абавязаны лаяльна супрацоўнічаць з органамі дзяржаўнай улады і спрыяць усталяванню праўды, справядлівасці, свабоды і грамадскага дабра. Хрысціянін павінен, як і іншыя, любіць сваю радзіму, у небяспецы абараняць яе рознымі спосабамі, ахвотна несці служэнне ў розных дзяржаўных установах. Грамадзянін не павінен пагарджаць актыўным і пасіўным выбарчым правам, а таксама ўхіляцца ад выплаты падаткаў. Пры гэтым кожны грамадзянін застаецца свабоднай асобай, якая валодае фундаментальнымі правамі. Ён мае права на канструктыўную крытыку дзяржавы і яго органаў. Дзяржава існуе для чалавека, а не чалавек для дзяржавы.

Ніхто не павінен выконваць дзяржаўныя загады, якія супярэчаць Закону Божаму. Апостал Павел заклікаў толькі да адноснага падпарадкаванню дзяржаве: “трэба слухацца болей Бога, чым людзей” (Дз 5, 29). Калі дзяржава кіруецца расісцкімі або сэксісцкімі ўстаноўкамі, або калі яна парушае права на жыццё, то абавязкам хрысціяніна па абавязку сумлення будзе адмова ад падпарадкавання, няўдзелу і супраціву.

5 запаведзь

Не забівай.

Толькі Бог з'яўляецца Панам жыцця і смерці. Ні аднаму чалавеку не дазволена забіваць чалавека, за выключэннем выпадкаў неабходнай самаабароны або правамернай абароны іншых. Замах на жыццё - гэта злачынства супраць Бога. Чалавечае жыццё святое. Гэта азначае, што яно належыць Богу, з'яўляецца яго ўласнасцю. Бог Сам даў нам жыццё, і толькі Ён можа яго ў нас адабраць. У кнізе Зыходу гэта сказана літаральна так: “не забівай”. (Зых 20,13).

Забаронена забойства і саўдзел у забойстве. Забаронена забойства на вайне. Забаронена перапыненне цяжарнасці пачынаючы з моманту зачацця. Забаронена самагубства, членашкодніцтва і самаразбуральныя паводзіны. Забаронена эўтаназія, а гэта значыць забойства калекаў, хворых і паміраючых людзей.

Той, хто замахваецца на жыццё іншых, можа і павінен быць спынены, нават калі гэта пацягне смерць агрэсара. Неабходная абарона - гэта не толькі нашыя правы: яна нават можа стаць абавязкам для тых, хто адказвае за жыццё іншых. Аднак пры ажыццяўленні неабходнай абароны нельга памыляцца ў выбары сродкаў, і яна не павінна быць неапраўдана жорсткай.

Пазбавіць злачынца жыцця - гэта крайняя мера, выкарыстоўваць якую дзяржава можа толькі ў “выпадку абсалютнай неабходнасці”. Аб падобнай неабходнасці можа ісці гаворка, калі абарона чалавечага грамадства немагчымая інакш, як з дапамогай фізічнага знішчэння вінаватага.

Хто мае дачыненне да здзяйснення аборту, прымушае да яго, раіць здзейсніць яго, той як і ў выпадку з іншымі злачынствамі супраць жыцця - аўтаматычна адлучаецца ад касцёла.

Калі самагубства здзейснена псіхічна хворым чалавекам, яго адказнасць за гэта нярэдка абмежаваная, а часцяком і зусім здымаецца.

Падараванае Богам жыццё з'яўляецца непасрэднай уласнасцю Бога. З моманту свайго ўзнікнення яно святое і не павінна падвяргацца ніякаму чалавечаму гвалту. “Перш чым Я ўтварыў цябе ва ўлонні, Я пазнаў цябе, і раней чым ты выйшаў з улоння, Я асвяціў цябе”. (Ер 1, 5 ).

Падараванае Богам жыццё з'яўляецца непасрэднай уласнасцю Бога. З моманту свайго ўзнікнення яно святое і не павінна падвяргацца ніякаму чалавечаму гвалту. “Перш чым Я ўтварыў цябе ва ўлонні, Я пазнаў цябе, і раней чым ты выйшаў з улоння, Я асвяціў цябе”. (Ер 1, 5 ).

Падараванае Богам жыццё з'яўляецца непасрэднай уласнасцю Бога. З моманту свайго ўзнікнення яно святое і не павінна падвяргацца ніякаму чалавечаму гвалту. “Перш чым Я ўтварыў цябе ва ўлонні, Я пазнаў цябе, і раней чым ты выйшаў з улоння, Я асвяціў цябе”. (Ер 1, 5 ).

Запаведзь “Не забівай” датычыць як фізічнай, так і душэўнай цэласнасці чалавека. Любая спакуса і падбухторванне да злу, любое прымяненне гвалту, асабліва ў адносінах да тых, хто знаходзіцца ў залежнасці, - гэта цяжкі грэх.

Асабліва цяжкімі з'яўляюцца злачынствы, учыненыя, калі дзеці залежаць ад дарослых. Пад гэтым разумеецца не толькі сэксуальны гвалт, але і духоўныя спакуса, якія сыходзяць ад бацькоў, святароў, настаўнікаў, выхавальнікаў, як, напрыклад, падрыў маральных каштоўнасцяў і г.д.

Пятая Запаведзь асуджае таксама прымяненне гвалту па адносінах да ўласнага цела. Езусус выразна заклікаў нас прымаць саміх сябе і любіць саміх сябе: “палюбі бліжняга твайго, як самога сябе” (Мц 22, 39).

Дэструктыўныя дзеянні ў адносінах да ўласнага цела (г.з. нанясенне калецтваў і г.д) з'яўляецца ў большасці выпадкаў псіхалагічнай рэакцыяй на перажыты вопыт пакінутасці і недахопу любові. У першую чаргу яны паказваюць на тое, што тыя людзі, якія звяртаюцца да падобных дзеянняў, маюць патрэбу ў нашай увазе і любові. Але ў рамках добразычлівых зносін з гэтымі людзьмі да іх трэба данесці думку, што ў чалавека няма права знішчаць падоранае яму Богам цела.

Здароўе вельмі важна, але не з'яўляецца абсалютнай каштоўнасцю. З целам, якое падаравана нам Богам, мы павінны звяртацца беражліва і з удзячнасцю, аднак не даводзіць гэты клопат да культу цела. Належны клопат пра здароўе - гэта адзін з асноўных абавязкаў дзяржавы, якая павінна ствараць такія ўмовы для існавання, пры якіх усім людзям было б даступнае паўнавартаснае харчаванне, вартыя ўмовы пражывання і медыцынскае забеспячэнне.

Ужыванне наркотыкаў таму з'яўляецца грахом, што яно па сутнасці ёсць самаразбурэнне, злачынства супраць жыцця, якую Бог падарыў нам па Сваёй любові. Любая залежнасць чалавека ад легальных (алкаголь, медыкаменты, тытунь) і асабліва ад нелегальных наркотыкаў уяўляе сабой падмену свабоды рабствам. Залежнасць не толькі шкодзіць здароўю людзей, але і згубна адбіваецца на міжасабовых адносінах. Усялякае імкненне чалавека забыцца ў дурмане, а таксама наесціся і напіцца, аддацца сэксуальным уцехам або экстрэмальнаму кіраванню транспартным сродкам цягне за сабой страту чалавечай годнасці і свабоды, а таму з'яўляецца грахом супраць Бога. Варта адрозніваць ад гэтага разважлівае, свядомае і ўмеранае выкарыстанне задавальненняў.

Ужыванне наркотыкаў таму з'яўляецца грахом, што яно па сутнасці ёсць самаразбурэнне, злачынства супраць жыцця, якую Бог падарыў нам па Сваёй любові. Любая залежнасць чалавека ад легальных (алкаголь, медыкаменты, тытунь) і асабліва ад нелегальных наркотыкаў уяўляе сабой падмену свабоды рабствам. Залежнасць не толькі шкодзіць здароўю людзей, але і згубна адбіваецца на міжасабовых адносінах. Усялякае імкненне чалавека забыцца ў дурмане, а таксама наесціся і напіцца, аддацца сэксуальным уцехам або экстрэмальнаму кіраванню транспартным сродкам цягне за сабой страту чалавечай годнасці і свабоды, а таму з'яўляецца грахом супраць Бога. Варта адрозніваць ад гэтага разважлівае, свядомае і ўмеранае выкарыстанне задавальненняў .

Перасадка органаў можа падоўжыць жыццё або палепшыць яго якасць, таму донарства органаў - гэта сапраўднае служэнне блізкім, пры ўмове, што людзі не прымушаюцца да гэтага. Не павінна быць ніякага сумнення ў тым, што донар пры жыцці даў на тое добраахвотную і свядомую згоду на выкарыстанне таго ці іншага свайго органа, пры ўмове, што для перасадкі гэтага органа ён не будзе пазбаўлены жыцця. Вылучаюць жывое донарства (напрыклад, перасадка касцявога мозгу, ныркі) і перасадку органа ад памерлага. Апошняе можа ажыццяўляцца пры ўмовах дакладнага ўстанаўлення факту смерці і наяўнасці згоды на донарства, якое дадзена канкрэтнай асобай пры жыцці або яго законным прадстаўніком.

Хрысціяне не пакідаюць паміраючага чалавека ў адзіноце. Яны дапамагаюць яму пражыць апошнія хвіліны ў свеце і з годнасцю, у веры і надзеі. Яны моляцца з ім і клапоцяцца пра тое, каб яму своечасова была дадзена ўся неабходная дапамога.

З цяламі памерлых хрысціяне абыходзяцца з павагай і любоўю, з усведамленнем таго, што Бог заклікаў чалавека да ўваскрасення ў плоці. Годнае адданне памерлых зямлі, ўпрыгожванне труны і догляд за магілай - усё гэта з'яўляецца часткай хрысціянскай культуры перажывання смерці. Сёння Касцёл прымае і іншыя формы пахавання (напрыклад, крэмацыю), калі гэта не з'яўляецца выразам няверы ва ўваскрасенне цела.

6 запаведзь

Не чужалож.

Бог стварыў чалавека як мужчыну і жанчыну. Ён стварыў іх адзін для аднаго і для кахання. Ён надзяліў іх палавой цягай і здольнасцю да асалоды. Ён стварыў іх для працягу жыцця. Прыналежнасць да мужчынскага ці да жаночага полу глыбока ўпісана ў прыроду кожнага чалавека. Мужчына і жанчына па-рознаму адчуваюць, па-рознаму любяць, у іх рознае пакліканне ў адносінах да дзецей і розныя шляхі веры.

Бог стварыў мужчыну і жанчыну рознымі, паколькі пажадаў, каб яны падтрымлівалі і ўзаемадапаўнялі адзін аднаго ў каханні. Таму мужчына і жанчына адчуваюць сэксуальнае і духоўнае прыцягненне адзін да аднаго. Калі яны адданы адзін аднаму, любяць і злучаюцца ў інтымнай блізкасці, іх любоў знаходзіць глыбокі пачуццёвы выраз. Як Бог у Сваёй любові валодае творчым пачаткам, так і чалавеку дадзена магчымасць тварыць у любові, даючы жыццё дзецям.

І мужчыны, і жанчыны - гэта людзі, створаныя па вобразу Божаму, дзеці Божыя, выратаваныя праз Езуса Хрыста. Не па-хрысціянску, ды і не па-чалавечы дыскрымінаваць або зневажаць каго-небудзь па гендэрнай прыкмеце. Роўная годнасць і роўныя правы, аднак, не азначаюць ніякай аднастайнасці. Нівеліраванне адрозненняў паміж мужчынам і жанчынай, якое ідзе насуперак з уласцівымі мужчыну і жанчыне асаблівасцямі, супярэчыць творчай задуме Бога.

Каханне - гэта свабодная самааддача сэрца. Быць перапоўненым любоўю азначае адчуваць велізарнае задавальненне ад таго, што пераўзыходзіш самога сябе і цалкам аддаеш сябе прадмету сваёй любові. Музыка можа аддаць сябе музычнаму твору. Выхавальнік у дзіцячым садзе можа ўсім сэрцам старацца для сваіх падапечных. У кожным сяброўстве прысутнічае любоў. Але каханне паміж мужчынам і жанчынай - гэта самая выдатная форма любові на зямлі. Чалавечая любоў - гэта правобраз любові Божай, у якой выток усякай любові. Праз сыходжанне на нас любові Божай мы, людзі, становімся ўдзельнікамі вечнай Боскай Любові. Чым больш любіць чалавек, тым больш ён становіцца падобны да Бога. Каханне павінна кіраваць усім жыццём чалавека, але асабліва глыбока і яскрава яно павінна выяўляцца, калі мужчына і жанчына любяць адзін аднаго ў шлюбе і становяцца “адным целам” (Быц 2, 24).

Сэксуальнасць і любоў непарыўна звязаныя. Сэксуальныя зносіны павінны адбывацца ў рамка дакладнай і надзейнай любові. Калі сэксуальнасць аддзелена ад любові, і гаворка ідзе толькі пра пошукі задавальнення, праўдзівы сэнс сэксуальнага яднання мужчыны і жанчыны парушаны. Сэксуальнае яднанне - гэта самае цудоўнае цялесна-пачуццёвы выраз любові. Людзі, якія шукаюць сэксу без кахання, хлусяць, паколькі фізічная блізкасць не адпавядае блізкасці сэрцаў. Хто няверны ў сваіх цялесных зносінах, той прычыняе доўгачасовую шкоду і целу, і душы. Сэкс становіцца нечалавечым, ён апускаецца да сродку атрымання асалоды і ператвараецца ў тавар. Толькі стабільная і адказная любоў стварае прастор для чалавечага перажывання сэксуальнасці, якая прыносіць вечную радасць.

Цнатлівая каханне - гэта такая любоў, якая абараняе сябе ад усякага ўнутранага і вонкавага ўмешвання, здольнага разбурыць яе. Цнатлівы той, хто свядома прымае сваю сэксуальнасць і інтэгруе яе ў сваёй асобу. Цнатлівасць і ўстрыманне - гэта не адно і тое ж. Той, хто ў шлюбе вядзе актыўную сексуальную жыццё, таксама павінен быць цнатлівым. Цнатліва чалавек дзейнічае тады, калі цялесныя праявы з'яўляюцца выразам надзейнай і вернай любові. Цнатлівасць не трэба блытаць з устрыманнем. Чалавек, які жыве цнатліва, не з'яўляецца цацкай сваей пажадлівасці, але свядома, у любові, перажывае сваю сэксуальнасць як выраз гэтай любові. Нецнатлівы лад жыцця аслабляе любоў і затуманьвае яе сэнс.

Каталіцкі Касцёл распрацаваў цэласна-экалагічны падыход да сэксуальнасці. Сэксуальнасць ўключае ў сябе: па-першае, сэксуальнае жаданне, якое само па сабе з'яўляецца дабром; па-другое, асабістую любоў; па-трэцяе, пладавітасць - адкрытасць да нараджэння дзяцей. Як для вытворчасці піва патрэбныя солад, пшаніца і вада, смак якіх паасобку даволі пасрэдны, а разам - вельмі прыемны, так і ўсе тры пералічаныя вышэй аспекты сэксуальнасці складаюць, па перакананні Каталіцкага Касцёла, непарыўнае адзінства. Калі ў мужчыны ёсць адна жанчына для сэксуальных уцех, іншая - для выражэння лірычных любоўных пачуццяў, а трэцяя - для нараджэння дзяцей, то ён па-сапраўднаму не любіць ні адну з іх, а толькі выкарыстоўвае іх. Цнатліва жыве той, хто вольны для кахання і не з'яўляецца рабом сваёй пажадлівасці і інстынктаў. Такім чынам, усё, што дапамагае чалавеку стаць больш свабодным і адказным, памножыць любоў і ўзбагаціць адносіны, спрыяе цнатлівай любові.

Свабодным для кахання чалавек становіцца праз самадысцыпліну, працаваць над якой ён павінен у любым узросце, трэніруючы і падтрымліваючы яе. У гэтым вельмі дапамагае імкненне ў любой сітуацыі заставацца верным Божым запаведзям, пазбягаць спакусаў, адхіляць любую форму падвоенага жыцця або падвоенай маралі, маліць Бога адхіліць ад спакусаў і ўмацаваць ў каханні. Уменне жыць чыстай і бязмежнай любоўю - гэта, у канчатковым рахунку, міласэрнасць Бога і Яго цудоўны дар. Любы хрысціянін павінен жыць цнатліва ў залежнасці ад таго, малады ён ці ў гадах, жыве ён адзін або ў сужэнстве.

Не ўсе людзі пакліканы да сужэнства, але кожны пакліканы да любові. Наша прызначэнне ў тым, каб аддаваць сябе. Для адных такой формай самааддачы можа быць сужэнства, для іншых - добраахвотнае бяссужэнства дзеля Валадарства Нябеснага, для трэціх - жыццё ў адзіноце, якая, аднак, заўсёды спалучаная з гатоўнасцю дапамагаць іншым. Любое жыццё знаходзіць свой сэнс у каханні. Быць цнатлівым значыць любіць непадзельна. Нецнатлівы чалавек раздзіраецца і несвабодны. Праўдзіва любіць вольны, трывалы і добры; ён можа прысвяціць сябе любові. Такі і Хрыстос, які адначасова прысвяціў усяго сябе нам і Айцу Нябеснаму. Ён - прыклад цноты, бо Ён з'яўляецца правобразам трывалай любові.

Самы вялікі дар, які адзін чалавек можа прынесці іншаму, гэта падарыць сябе. “Я люблю цябе” павінна азначаць: “ты і толькі ты патрэбны (патрэбна) мне цалкам і назаўсёды”. Таму казаць “Я люблю цябе” толькі некаторы час або ў якасці эксперыменту нельга ні словамі, ні целам.

Многія ўспрымаюць сур'ёзна свае дашлюбныя сэксуальныя адносіны. Але ў такой сітуацыі ёсць две абставіны, якія не згодныя з любоўю. Гэта “exit орtion” (магчымасць лёгка абарваць адносіны) і страх узнікнення цяжарнасці. Паколькі каханне настолькі вялікае, святое і ўнікальнае, Касцёл настойліва заклікае маладых людзей пачакаць з пачаткам сэксуальнай жыцця да ўступлення ў шлюб. Бог любіць нас у кожны момант нашага жыцця, у любой непрывабнай сітуацыі, нават у грахоўным стане. Бог дапамагае нам шукаць праўду любові. Ён дапамагае нам шукаць і знаходзіць шляхі да таго, каб гэтая любоў станавілася ўсё больш яснай і адказнай.

У гутарцы са святаром або дасведчаным, годным даверу хрысціянінам, маладыя людзі могуць разабрацца ў тым, як яны могуць зрабіць чысцей сваю любоў. Да таго ж яны зразумеюць, што жыццё кожнага чалавека - гэта працэс, і, што б ні адбылося ў жыцці, з Божай дапамогай можна заўсёды пачаць спачатку.

Самазадавальненне (мастурбацыя) з'яўляецца грахом супраць кахання, паколькі асалода становіцца адзінай мэтай, а гэта перашкаджае паўнавартаснаму ўзаемнаму раскрыццю мужчыны і жанчыны ў каханні. Таму “сэкс з самім сабой” - гэта сэнсавая супярэчнасць. Касцёл не дэманізуе мастурбацыю, але часам яе небяспека недаацэньваецца. У цяперашні час многім маладым сталым людзям, якія выкарыстоўваюць ўзбуджальныя фотаздымкі, фільмы і матэрыялы з інтэрнэту, пагражае ізаляцыя замест здабыцця любові праз асабістыя адносіны. Адзінота можа завесці ў тупік, калі самазадавальненне становіцца заганай. Жыццё з дэвізам: “для сэксу мне ніхто не патрэбны, калі мне гэта трэба, я сам (а) сабе дастаўлю задавальненне”, - яшчэ нікога не зрабіла шчаслівым.

Прастытуцыя робіць з кахання “тавар”, а чалавека зводзіць да аб'екта асалоды. Таму прастытуцыя з'яўляецца цяжкім злачынствам супраць чалавечай годнасці і цяжкім грахом супраць кахання. Тыя, хто мае выгаду з прастытуцыі, - гандляры людзьмі, сутэнёры, кліенты, - вінаватыя значна больш, чым тыя жанчыны, мужчыны, падлеткі і дзеці, якія прадаюць сваё цела, часта знаходзячыся ў цяжкім становішчы, у залежнасці і пад прымусам. Той, хто перакручвае каханне, выводзячы чалавечую сэксуальнасць за рамкі інтымнай любові двух людзей, якая злучае іх на ўсё жыццё, і робіць каханне таварам, якім можна гандляваць, тяжка зграшае. Той, хто вырабляе, прадае, купляе і спажывае парнаграфічную прадукцыю, абражае чалавечую годнасць і спакушае іншых да злу.

Парнаграфія - гэта разнавіднасць прастытуцыі, паколькі чалавеку ўнушаецца ідэя, што ён можа атрымаць “каханне” за грошы. Рэжысёры, вытворцы і прадаўцы парнаграфіі таксама вінаватыя ў гэтым злачынстве супраць любові і чалавечай годнасці. Тыя, хто спажывае парнаграфічныя сродкі масавай інфармацыі, хто залучаны ў віртуальны парнаграфічны свет або прымае ўдзел у мерапрыемствах парнаграфічнага характару, знаходзяцца ў асяроддзі прастытуцыі і падтрымліваюць брудны мільярдны бізнес, заснаваны на сексе.

Згвалтаванне - гэта поўная знявага чалавечай годнасці. Той, хто яго здзяйсняе, гвалтоўна ўрываецца ў найглыбейшую інтымнасць іншага чалавека і абражае яго ў самым цэнтры яго здольнасці кахаць. Гвалтаўнік учыняе здзек над сутнасцю кахання. Сутнасцю інтымнай блізкасці з'яўляецца свабоднае і добраахвотнае дарэнне сябе адзін аднаму выключна ў каханні. Нават у шлюбе можа мець месца згвалтаванне. Найбольш жа заганна сэксуальны гвалт пры выкарыстанні сацыяльнай, іерархічнай, прафесійнай або роднаснай залежнасці, напрыклад, бацькамі ў дачыненні да дзяцей або настаўнікамі, выхавацелямі і пастырамі ў дачыненні да іх падапечных.

Нават калі не прымаць пад увагу таго, што прэзерватывы не забяспечваюць стоадсоткавай абароны ад інфекцыі, Касцёл адхіляе іх выкарыстанне як аднабаковы механічны сродак барацьбы з распаўсюджваннем віруса імунадэфіцыту чалавека (ВІЧ) і робіць стаўку ў першую чаргу на новую культуру чалавечых адносін і на змяненне грамадскай свядомасці. Толькі сапраўдная вернасць і адмова ад лёгкадаступных сэксуальных сувязяў надзейна абараняюць ад заражэння ВІЧ і вучаць паўнавартасным ў зносінах у каханні. Гэтаму спрыяюць павага да роўнага вартасці мужчыны і жанчыны, клопат пра здароўе сям'і, адказнае стаўленне да інстынктыўных жаданняў, а таксама (часовая) адмова ад сэксуальных зносінаў. У тых краінах Афрыкі, дзе вядзецца шырокая грамадская кампанія па выхаванню адказных паводзін, узровень распаўсюджвання інфекцыі змог істотна знізіцца. Акрамя таго, Каталіцкі Касцёл робіць усё для таго, каб дапамагаць людзям, якія захварэлі СНІДАМ.

Бог стварыў чалавека як мужчыну і жанчыну і прызначыў іх адзін для аднаго. Касцёл безумоўна прымае людзей, што адчуваюць сябе гамасэксуалістамі. Іх нельга падвяргаць за гэта дыскрымінацыі. Але адначасова з гэтым Касцёл кажа, што любыя формы аднаполых сэксуальных зносін не адпавядаюць натуральнаму парадку тварэння.

Хрысціянскі шлюб заключае ў сабе:

 1. Адзінства: шлюб-гэта саюз, які ажыццяўляецца ў цялесным, духоўным і душэўным адзінстве мужчыны і жанчыны.
 2. Непарыўнасць: шлюб існуе да таго часу, “пакуль смерць не разлучыць вас”.
 3. Адкрытасць да дзетанараджэння: кожны шлюб павінен быць адкрыты да нараджэння дзяцей.
 4. Клопат пра дабро мужа.

Калі адзін з іх, муж ці жонка, выключае якое-небудзь з пералічаных вышэй умоў, Сакрамэнт шлюбу не ажыццяўляецца.

Па волі Бога мужчыне і жанчыне належыць злучацца цялесна і атрымліваць асалоду, каб набываць ўсё больш і больш глыбокую сувязь адзін з адным у любові і з любові нараджаць дзяцей. Цела, асалода і эратычнае задавальненне высока цэняцца ў хрысціянстве. “Хрысціянства (...) лічыць, што матэрыя - гэта дабро, што Сам Бог аднойчы апрануўся ў чалавечае цела, што нам будзе дадзена нейкае новае цела нават на Нябёсах і гэта новае цела стане істотнай складовай часткай нашага шчасця, нашай прыгажосці, нашай сілы. Хрысціянства ўзвялічыла шлюб больш, чым любая іншая рэлігія, і амаль усе найвялікшыя паэмы пра каханне напісаны хрысціянамі. Калі хто-небудзь кажа, што палавыя адносіны - зло, хрысціянства тут жа пярэчыць”. (К. С. Л’юіс). Аднак асалода не з'яўляецца самамэтай. Калі муж і жонка ў пошуках асалоды замыкаюцца на саміх сабе і не адкрыты для магчымасці з'яўлення новага жыцця, тады асалода не адпавядае сутнасці кахання.

Дзіця - гэта тварэнне Бога і яго дар, які прыходзіць у свет з дапамогай любові яго бацькоў. Сапраўдная любоў не жадае, каб пара замкнулася на самой сабе. Каханне раскрываецца ў дзіцяці. Дзіця, якое было зачата і народжана, не было “зроблена”: яно - не сума бацькоўскіх генаў. Гэта зусім новае, непаўторнае, надзеленае ўласнай душой тварэнне Божае. Таму дзіця не належыць сваім бацькам і не з'яўляецца іх уласнасцю.

Хрысціянская сямейная пара мае столькі дзяцей, колькі ёй падарыў Бог і за колькіх яна здольная несці адказнасць. Усе дзеці, якімі Бог адорвае, - гэта міласць і вялікае бласлаўленне. Гэта не значыць, што хрысціянская сям'я не павінна думаць пра тое, за колькіх дзяцей яна здольная адказваць, прымаючы пад увагу сваю эканамічную і сацыяльную сітуацыю, а таксама стан здароўя. Але калі, “нягледзячы ні на што”, з'яўляецца дзіця, то яно павінна быць прынята ахвотна і з радасцю, і сустрэта з вялікай любоўю. Спадзеючыся на Бога, многія хрысціянскія шлюбныя пары адважыліся стварыць незвычайна вялікія сем'і.

Хрысціянскія сужэнцы могуць і павінны адказна ставіцца да дару і прывілеі самім падарыць жыццё. Часам сацыяльныя, псіхалагічныя і фізічныя ўмовы такія, што новае дзіця будзе вялікім, амаль нечалавечым выпрабаваннем для сямейнай пары.

Існуюць выразныя крытэрыі, якія павінны ўлічваць муж і жонка: па-першае, рэгуляванне нараджальнасці не азначае, што пара цалкам выключае магчымасць зачацця; па-другое, нараджэнню дзіцяці нельга перашкаджаць па эгаістычных падставах; па-трэцяе, ніякі знешні прымус не можа быць для гэтага выкарыстаны (напрыклад, калі дзяржава вырашае, колькі дзяцей павінна мець сям'я); па-чацвёртае, гэта не азначае, што для рэгулявання нараджальнасці дапушчальна ўжываць любыя сродкі. Дапушчальнымі сродкамі рэгулявання нараджальнасці Касцёл лічыць палепшаныя метады саманазірання і натуральнага планавання сям'і. Яны адпавядаюць вартасці мужчыны і жанчыны, яны паважаюць ўнутраныя законы жаночага арганізма, яны патрабуюць чулага і ўважлівага стаўлення адзін да аднаго, і таму з'яўляюцца школай любові.

Касцёл уважлівы да захавання прыроднага парадку і бачыць у ім глыбокі сэнс. Таму Касцёл неабыякавы ў тым, ці становіцца жаночая плодность аб'ектам маніпуляцый ці ж пара арыентуецца на зменлівыя перыяды плодных і няплодных дзён. Невыпадкова апошні спосаб называецца натуральным планаваннем сям'і: ён экалагічны, комплексны, здаровы і патрабуе ўдзелу абодвух - мужа і жонкі. Пры правільным выкарыстанні гэты метад нават больш эфектыўны, чым пілюлі. У супрацьлегласць гэтаму, Касцёл адхіляе ўсе штучныя спосабы кантрацэпцыі, - да іх ставяцца хімічныя сродкі (“пілюлі”), механічныя сродкі (прэзерватывы, ўнутрыматачных спіраль і т. п.), хірургічныя спосабы (стэрылізацыя) - паколькі яны адлучаюць сэксуальны акт ад яго патэнцыялу нараджаць патомства і маніпулююць інтымным адзінствам мужчыны і жанчыны, урываючыся ў яго. Некаторыя метады кантрацэпцыі могуць падрываць здароўе жанчыны, аказваць абартыўны эфект на ранніх тэрмінах цяжарнасці і ў доўгатэрміновай перспектыве разбураць сужэнскую любоў.

Тыя шлюбныя пары, якія пакутуюць ад бясплоддзя, могуць прымаць любую медыцынскую дапамогу, якая не супярэчыць годнасці асобы, святасці Сакрамэнту шлюбу і не парушае правоў планаванага дзіцяці. Няма ніякага абсалютнага права на дзіця. Кожнае дзіця - дар Божы. Шлюбныя пары, якія не атрымалі гэтага дару, хоць і вычарпалі ўсе дазволеныя медыцынскія сродкі, могуць усынавіць дзіцё, узяць яго пад апеку або знайсці іншы спосаб сацыяльнага служэння, напрыклад, клапаціцца аб пакінутых дзецях.

Садзейнічанне зачацця дзіцяці з выкарыстаннем навукі і медыцыны дапусціма пры ўмовах, што зачацце не дасягаецца тэхнічным шляхам па-за сэксуальнай блізкасці мужа і жонкі. З павагі да чалавечай годнасці Касцёл адхіляе зачацце дзіцяці праз рэпрадуктыўныя тэхналогіі (ЭКА, сурагатнае мацярынства). Кожнае дзіця надзелена ад Бога правам мець бацьку і маці, ведаць сваіх бацькоў і па магчымасці расці ў атмасферы іх кахання.

Штучнае абнасеньванне (апладатварэнне) з выкарыстаннем донара (гетэралагічная абнасеньванне) разбурае дух шлюбу, у якім мужчына і жанчына маюць права стаць бацькам і маці толькі дзякуючы адзін аднаму. Але і пры выкарыстанні гамалагічнага абнасеньвання (семем ўласнага мужа) дзіця становіцца прадуктам тэхнічнага прагрэсу, а не плёнам інтымнага яднання мужа і жонкі ў каханні. А калі дзіця разглядаецца як прадукт, адразу ўзнікае цынічнае пытанне аб якасці прадукту і гарантыі на яго. Касцёл адхіляе таксама і прэімплантацыйную генетычную дыягностыку (ПГД), якая не абыходзіцца без знішчэння “недасканалых эмбрыёнаў”. У сваю чаргу, і сурагатнае мацярынства (калі штучна зачаты плод ім плануецца ў цела старонняй жанчыны) супярэчыць чалавечай годнасці.

Пад здрадай чужалоства маецца на ўвазе інтымная сувязь паміж двума партнёрамі, калі, па меншай меры, адзін з іх складаецца ў шлюбе з іншай асобай. Здрада любові, разрыў складзенага перад Богам абяцання і несправядлівасць у адносінах да бліжняга. Сам Езус ясна паказаў на непарыўнасць шлюбу: “і так, што Бог спалучаў, таго чалавек няхай не разлучае”. (Мк 10, 9). Тым самым Хрыстос адмяніў дапушчальны ў Старым Запавеце развод, заклікаючы да захавання першапачатковай волі Творцы.

Сэнс гэтай натхняльнай весткі Хрыста такі: “вы, дзеці Айца Нябеснага, здольныя любіць на працягу ўсяго жыцця”. Аднак гэта зусім няпроста - заставацца ўсё жыццё верным адным у чалавеку. Людзей, чый шлюб распаўся, нельга асуджаць. Але тыя хрысціяне, якія легкадумна ідуць на скасаванне шлюбу, бяруць на сябе грэх. Яны зграшаюць супраць любові Божай, якая праяўляецца ў шлюбе. Яны здзяйсняюць грэх у адносінах да пакінутай жонкі (мужа) і пакінутых дзецей. І, тым не менш, верны муж можа пакінуць сямейны ачаг, калі жыццё ў шлюбе стала невыносным. У выпадку крайняй неабходнасці справа можа дайсці да грамадзянскага скасавання шлюбу. У абгрунтаваных выпадках Касцёл можа разгледзець пытанне аб несапраўднасці зняволенага шлюбу.

Для каталікоў не існуе сужэнства без касцёльнага вянчання, з дапамогай якога Сам Хрыстос уваходзіць у саюз мужчыны і жанчыны і шчодра адорвае шлюбную пару ласкай і жыватворнымі дарамі. Часам старэйшае пакаленне перасцерагае маладых ад таго, каб прысягаць “навекі і ў шлюбнай сукенцы”. Але ў такім выпадку шлюб - гэта ўсяго толькі паспешлівае зліццё капіталаў, перспектыў і добрых намераў, без прыняцця на сябе “невыканальных” абавязкаў. Але хрысціянскі шлюб - гэта не гульня, а найвялікшы дар, прыгатаваны Богам для двух тых, якія любяць. Мы нават не можам сабе ўявіць, наколькі глыбока, Сам Езус звязвае мужа і жонку. Езус Хрыстус, Які сказаў: “Без Мяне не можаце рабіць нічога” (Ян 15, 5), - пастаянна прысутнічае ў сакрамэнце сужэнства. Ён з'яўляецца любоўю ў каханні сужонкаў, якія бяруць шлюб. Яго сіла прысутнічае ў шлюбе нават тады, калі сілы кахаючых з усёй відавочнасцю вычарпаліся.

Таму Сакрамэнт шлюбу - гэта нешта значна большае, чым проста кавалак паперы. Гэты Сакрамэнт можна параўнаць з падрыхтаваным Богам аўтамабілем, якім жаніх і нявеста могуць скарыстацца, каб з Божай дапамогай дасягнуць рэалізацыі сваіх жаданняў, ведаючы, што для гэтага іх аўтамабіль забяспечаны дастатковай колькасцю гаручага. Сёння, калі многія кажуць, што няма нічога заганнага ў тым, каб уступаць у ні да чаго не абавязваючыя дашлюбныя або пазашлюбныя сэксуальныя адносіны, Касцёл заклікае даваць гэтаму грамадскаму ціску выразны і рашучы адпор.

7 запаведзь

Не крадзі.

Сёмая запаведзь не толькі забараняе прысвойваць дабро іншага, але таксама патрабуе справядлівага кіравання і размеркавання зямных дабротаў: яна рэгулюе пытанне прыватнай уласнасці і пытанне размеркавання матэрыяльных дабротаў, якія з'яўляюцца плёнам чалавечай працы. Несправядлівае размеркаванне прыродных рэсурсаў таксама падпадае пад гэтую запаведзь. Вядома, перш за ўсё, сёмая запаведзь накладае забарону на неправамернае прысваенне чужога дабра. Аднак яна таксама тычыцца чалавечых памкненняў стварыць справядлівае грамадства і забяспечыць яго шчаслівае развіццё. Сёмая запаведзь кажа, што вера абавязвае нас выступаць у абарону тварэння і за захаванне зямных рэсурсаў.

Не існуе абсалютнага права на ўласнасць: ёсць толькі адноснае права на яе, паколькі Бог стварыў зямлю і яе багацця для ўсіх людзей. Перш чым чалавек атрымае ва ўласнасць нейкую частку матэрыяльных дабротаў, набытых працай або атрыманых у спадчыну або ў дар, ён павінен ведаць, што не існуе ўласнасці без сацыяльных абавязкаў. Пры гэтым Касцёл выступае супраць даведзенага да крайнасці разумення сацыяльнай адказнасці, згодна з якім не павінна быць прыватнай уласнасці і ўсё павінна быць агульным, гэта значыць належаць дзяржаве. Тыя ўладальнікі матэрыяльных дабротаў, якія паступаюць з імі па прыкладзе Стварыцеля, клапоцячыся пра маёмасць, памнажаючы багацце і размяркоўваючы даходы такім чынам, каб кожны атрымаў тое, што яму належыць, дзейнічае ў згодзе з Божай задумай аб тварэнні.

Крадзеж - гэта супрацьпраўнае прысваенне чужой уласнасці. Прысваенне чужой уласнасці з'яўляецца парушэннем сёмай запаведзі, нават калі гэты ўчынак нельга пакараць па свецкіх законах. Несправядліва тое, што з'яўляецца несправядлівым перад Богам.

Сёмая запаведзь тычыцца не толькі крадзяжу, яна закранае любое махлярства, як, напрыклад, неправамернае ўтрыманне заработнай платы або ўтойванне знойдзеных рэчаў, якія можна вярнуць ўладальніку.

Сёмая запаведзь асуджае таксама такія з'явы, як стварэнне недапушчальных умоў працы, парушэнне працоўнага дагавора, распараджэнне набытымі даходамі без захавання сацыяльных абавязкаў, штучнае павышэнне ці заніжэнне цэн, хабарніцтва і карупцыя, прымус работнікаў да незаконных дзеянняў, дрэннае выкананне працы ці патрабаванне несуразмернай працы аплаты, растрата або безгаспадарчае расходванне грамадскіх сродкаў, падробка грошай, чэкаў і рахункаў або ўхіленне ад выплаты падаткаў.

Прысваенне інтэлектуальнай уласнасці таксама з'яўляецца крадзяжом. Не толькі плагіят ёсць крадзеж. Крадзежом інтэлектуальнай уласнасці лічыцца спісванне ў школе, незаконная запампоўка дадзеных з інтэрнэту, незаконнае капіраванне дакументаў, у тым ліку і з лічбавых носьбітаў, і ў канчатковым выніку, пабудова бізнесу на выкрадзеных ідэях і канцэпцыях. Любое выкарыстанне чужой інтэлектуальнай уласнасці магчыма толькі са згоды ўладальніка і пры ўмове прадастаўлення яму адпавядаюй яго ўзнагароды або выплаце адсоткаў ад даходаў.

Камунікатыўная справядлівасць рэгулюе абмен паміж людзьмі, зыходзячы з захавання іх правоў. У сферу яе ўвагі ўваходзіць захаванне права ўласнасці, выплата доўга, выкананне свабодна прынятых абавязкаў, суразмернае пакрыццё нанесенай шкоды і вяртанне выкрадзенага. Праява знаходлівасці ў звароце са складанай сістэмай падаткаабкладання не з'яўляецца маральным заганам. Амаральныя ўтойванне падаткаў і махлярства з імі, гэта значыць фальсіфікацыя, ўтойванне рэальнага становішча рэчаў з мэтай пазбегнуць прадугледжанага законам падаткаабкладання. Плацячы падаткі, грамадзяне, кожны ў меру сваіх магчымасцяў, спрыяюць тыму, каб дзяржава выконвала свае задачы. Таму ўхіленне ад выплаты падаткаў - гэта не нейкае дробнае правапарушэнне. Падаткі павінны быць справядлівымі і суразмернымі і спаганяцца законным чынам.

Хрысціянін можа спекуляваць на біржы або ў інтэрнэце, калі гэта застаецца ў рамках разумных дзелавых традыцый з выкарыстаннем уласных або давераных грошай. Пры гэтым недапушчальна парушэнне іншых маральных запаведзяў. Амаральнымі фінансавыя спекуляцыі становяцца тады, калі яны грунтуюцца на несумленных метадах (напрыклад, інсайдэрская інфармацыя); калі гульня на біржы, замест таго, каб умацоўваць жыццёвыя ўмовы самога гульца або іншых людзей, адбіваецца на іх згубна; калі гэтыя спекуляцыі становяцца запалам, падобна апантанасці азартнымі гульнямі.

Вандалізм і хуліганскі зварот з аб'ектамі матэрыяльнай культуры і грамадскім здабыткам з'яўляюцца формамі крадзяжу. Пашкоджанне грамадскай маёмасці павінна быць кампенсавана.

Заклад і азартныя гульні становяцца заганнымі з маральнага пункту гледжання тады, калі яны ставяць пад пагрозу матэрыяльны дабрабыт гульца. Але яшчэ горш, калі ён рызыкуе дабрабытам іншых людзей, асабліва тых, адказнасць за якіх ускладзена на яго. З маральнага пункту гледжання высокія стаўкі ў азартнай гульні - гэта вельмі сумніўная справа, паколькі ў гэты час камусьці не хапае сродкаў на самае неабходнае. Азартныя гульні і заклад могуць зрабіць чалавека залежным і заняволіць яго.

Як сам чалавек, так і якая-небудзь частка чалавечага цела не павінны быць таварам, гэтак жа і самога сябе чалавек не мае права рабіць аб'ектам куплі-продажу. Чалавек належыць Богу і Ім надзелены свабодай і годнасцю. Гандаль людзьмі, якая ў нашы дні адбываецца запар і побач, і не толькі ў форме прастытуцыі, з'яўляецца глыбока заганнай справай.

Гандаль органамі ў медыцыне, эмбрыёнамі ў біятэхналогіях, дзецьмі ў мэтах усынаўлення, выкарыстанне дзяцей у якасці салдат, прастытуцыя - ва ўсім гэтым зноў выяўляецца найстаражытнейшая несправядлівасць: гандаль людзьмі і рабства. Людзей пазбаўляюць іх свабоды, годнасці, магчымасці самавызначэння і ў канчатковым выніку - самога жыцця. Яны зведзяны на ўзровень прадмета, з якога яго ўладальнік можа атрымаць выгаду па ўласным меркаванні. Ад гандлю людзьмі, ў прамым сэнсе слова, варта адрозніваць аперацыі, што здзяйсняюцца паміж спартыўнымі камандамі. Тут таксама гаворка часта ідзе пра "куплі-продажы", але на самой справе гэтыя здзелкі адбываюцца са згоды саміх гульцоў.

Мы выконваем задуму Творцы аб стварэнні, калі клапоцімся аб нашай планеце як аб жыццёвым прасторы, стараемся захаваць яе прыродную прыгажосць, разнастайнасць біялагічных відаў, выконваць натуральныя прыродныя законы і памнажаць багацця такім чынам, каб і будучыя наступныя пакаленні мелі годнае жыццё на зямлі. У кнізе Быцця гаворыцца: “І блаславіў іх Бог, і сказаў ім Бог: пладзіцеся і множцеся, і напаўняйце зямлю, і валодайце ёю, і валадарце над рыбамі марскімі, і над птушкамі нябеснымі, і над усялякай жывёлаю, што поўзае па зямлі”. (Быц 1,28). Пад "валадарствам над зямлёй" не варта разумець права самавольна распараджацца жывой і нежывой прыродай, жывёламі і раслінамі. Бо чалавек створаны па вобразу Божаму, ён павінен клапаціцца аб стварэнні як пастух аб сваім статку, бо сказана: “І ўзяў Пан Бог чалавека, і пасяліў яго ў садзе Эдэмскім, каб абрабляць яго і захоўваць яго”. (Быц 2,15 ). Жывёлы, як і чалавек, - тварэнні Бога. Мы павінны любіць іх і радавацца іх існаванню, як таму радуецца сам Бог. Жывёлы таксама могуць адчуваць. Па гэтай прычыне мы грэшым, калі мучым іх, прычыняем ім пакуты і забіваем іх без патрэбы. Аднак любоў да жывёл не павінна засланяць любові да людзей.

Паколькі ўсе людзі як дзеці Божыя надзелены асаблівай годнасцю, Каталіцкі Касцёл з дапамогай сацыяльнага вучэння імкнецца да таго, каб у сферы грамадскага жыцця таксама ажыццяўлялася гэта годнасць усіх людзей. Касцёл не замахваецца на законную аўтаномію палітыкі і эканомікі. Аднак у выпадку, калі палітыка або эканоміка наносіць шкоду годнасці чалавека, Касцёл павінны ўмешвацца. “Радасць і надзея, смутак і трывога нашых сучаснікаў, асабліва бедных і ўсіх тых, хто пакутуе, - гэта таксама радасць і надзея, смутак і трывога вучняў Хрыста” (Другі Ватыканскі Сабор). Касцёл увасабляе гэтыя словы ў сваім сацыяльным вучэнні. Ён задаецца пытаннямі: “Як можам мы прымаць адказнасць за дабрабыт і справядлівае стаўленне да ўсіх людзей, нават нехрысціянаў? Якой павінна быць справядлівая арганізацыя сумеснага існавання людзей? Як павінны выглядаць палітычныя, эканамічныя і сацыяльныя інстытуты?” У сваёй барацьбе за справядлівасць Касцёл кіруецца любоўю, якая вынікае з любові Хрыста да ўсіх людзей.

Сацыяльнае вучэнне Каталіцкага Касцёла склалася ў XIX стагоддзі як адказ на эканамічныя праблемы грамадства. Хоць індустрыялізацыя палепшыла дабрабыт людзей, асноўную выгаду з гэтага атрымалі ўладальнікі фабрык, тады як большасць рабочых засталіся ў крайняй галечы і бяспраўі. Гэты вопыт прывёў камуністаў да высновы, што паміж працай і капіталам існуе непрымірымае супярэчнасць, якую можа ліквідаваць толькі класавая барацьба. Касцёл, насупраць, выступае за ўсталяванне справядлівых адносінаў, якія ўлічваюць інтарэсы працоўных і ўласнікаў вытворчасці. Касцёл рэкамендуе, каб пладамі ўзросшага дзякуючы індустрыялізацыі і канкурэнцыі дабрабыту, карысталіся ўсе людзі, а не толькі невялікая іх частка. Ён вітаў станаўленне прафсаюзаў, але адначасова выступаў за тое, каб рабочыя былі абароненыя ў сваіх правах з дапамогай дзяржаўных законаў і страхавання, асабліва ў выпадку хваробы або няшчасці.

Асаблівая задача хрысціян, якія жывуць у свеце (свецкіх), складаецца ў тым, каб у духу Евангелля, любові, праўды і справядлівасці ўдзельнічаць у палітычным і эканамічным жыцці краіны. Сацыяльнае вучэнне Каталіцкага Касцёла дае для гэтага выразныя арыенціры.

Манаскае, святарскае і біскупскае служэнне несумяшчальнае з удзелам у палітычных аб'яднаннях. Пастыры Касцёла, павінны клапаціцца пра ўсіх людзей.

Касцёл падтрымлівае дэмакратыю, паколькі тая стварае найлепшыя ў параўнанні з іншымі палітычнымі рэжымамі ўмовы для абароны правоў чалавека і роўнасці ўсіх людзей перад законам. Але пры гэтым дэмакратыя павінна быць чымсьці большым, чым проста ўладай большасці. Сапраўдная дэмакратыя магчымая толькі ў прававой дзяржаве, якая прызнае асноўныя правы сваіх грамадзян, укарэненыя ў Божым дары, і абараняе іх нават супраць волі большасці. Гісторыя паказвае, што нават дэмакратыя не забяспечвае абсалютнай абароны ад парушэння правоў чалавека і яго годнасці. Небяспека тыраніі большасці над меншасцю пастаянна прысутнічае. Дэмакратыя грунтуецца на палажэннях, якія яна сама не можа гарантаваць. Таму хрысціяне павінны асабліва ўважліва сачыць за тым, каб не выпустошваліся тыя каштоўнасці, без якіх дэмакратыя немагчымая.

Капіталізм, які не мае пад сабой выразнай прававой падставы, рызыкуе не служыць агульнаму дабру, але становіцца сродкам ўзбагачэння некаторых асоб. Такое становішча спраў Касцёл рашуча адхіляе. З іншага боку, яна выступае за такую рынкавую эканоміку, якая знаходзіцца на службе ва ўсіх людзей, супрацьдзейнічае ўзнікненню манаполій і забяспечвае ўсіх людзей неабходнымі матэрыяльнымі дабротамі і працай. Каталіцкае сацыяльнае вучэнне выносіць маральнае меркаванне аб грамадскіх утварэннях на падставе таго, наколькі іх дзейнасць служыць агульнаму дабру, гэта значыць “наколькі яны ствараюць умовы кожнаму асобнаму чалавеку, сем'ям і грамадскім групам для іх поўнага і бесперашкоднага ўдасканалення” (Другі Ватыканскі Сабор). Гэта справядліва і па адносінах да эканомікі, якая ў першую чаргу павінна служыць людзям.

Кіраўнікі прадпрыемстваў і прадпрымальнікі клапоцяцца аб эканамічным поспеху свайго бізнесу. Але адначасова з законнай зацікаўленасцю ў павелічэнні прыбытку яны нясуць і сацыяльную адказнасць: прымаць пад увагу справядлівыя патрабаванні персаналу, пастаўшчыкоў, кліентаў і ўсяго грамадства, садзейнічаць захаванню навакольнага асяроддзя.

Бог наказаў чалавеку працаваць. Сумеснымі намаганнямі мы павінны захоўваць і працягваць Яго справу тварэння: “І ўзяў Пан Бог чалавека, і пасяліў яго ў садзе Эдэмскім, каб абрабляць яго і захоўваць яго” (Быц 2, 15).

Для большасці людзей праца з'яўляецца ўмовай іх матэрыяльнага дабрабыту. Беспрацоўе - гэта грамадскае зло, з якім трэба змагацца. У той час, калі мноства людзей, якія жадаюць працаваць, не могуць знайсці сабе працу, ёсць і такія “працаголікі”, якія на падставе занятасці не знаходзяць часу для Бога і сваіх блізкіх. Калі многія людзі ледзь могуць пракарміць сваю сям'ю на свае даходы, ёсць і тыя, чыё жыццё напоўнена проста няўяўнай раскошай. Праца - не самамэта: яна павінна забяспечваць станаўленне чалавечага грамадства. Таму сацыяльнае вучэнне Каталіцкага Касцёла выступае за такі эканамічны парадак у свеце, пры якім усе людзі актыўна ўдзельнічаюць ў стварэнні грамадскага дабрабыту і сумесна карыстаюцца яго дабротамі.

Касцёл выступае за справядлівую заробкавую плату, якая забяспечвае годнае чалавечае існаванне, і заклікае багатых да такіх цнотаў, як умеркаванне і салідарнасць. Касцёл заўсёды вучыў аб “прынцыпе перавагі працы перад капіталам” (святы Папа Ян Павел II). Грошы, або капітал, - гэта тое, чым чалавек валодае. Праца, наадварот, неаддзельнае ад чалавека, якая яго здзяйсняе. Таму інтарэсы і патрэбы работнікаў маюць перавагу перад інтарэсамі капіталу. Законныя інтарэсы ўладальнікаў капіталу і інвестараў таксама павінны быць абароненыя. Але абуральнай несправядлівасцю з'яўляецца спроба кіраўнікоў прадпрыемстваў і інвестараў павялічыць уласны прыбытак за кошт ўшчамлення асноўных правоў рабочых і служачых.

Сама па сабе глабалізацыя не дае адназначнай ацэнкі; гэта хутчэй тэрмін, які апісвае нейкую рэальнасць у працэсе яе станаўлення. “Паўстаўшы ў эканамічна развітых краінах, гэты працэс у сілу сваёй прыроды распаўсюдзіўся на ўсе эканамічныя сістэмы. Ён стаў галоўнай рухаючай сілай, якая дазволіла цэлым рэгіёнам пераадолець адставанне ў развіцці; сама па сабе глабалізацыя - вялікая магчымасць. Аднак, некіраваны любоўю ў праўдзе, гэты сусветны рывок можа спрыяць узнікненню рызыкаў, да гэтага часу неадчувальных, і новых падзелаў у чалавечай сям'". (Папа Бэнэдыкт XVI).

Калі мы купляем недарагія джынсы, нам не павінна быць абыякава, у якіх умовах яны былі зробленыя, ці атрымалі людзі, якія іх вырабілі, справядлівую зарплату ці не. Важны лёс кожнага асобнага чалавека. Ніякая чалавечая бяда не павінна пакідаць нас абыякавымі. На ўзроўні палітыкі неабходны “сапраўдны палітычны сусветны аўтарытэт”, які б узяў на сябе клопат аб дасягненні справядлівай раўнавагі паміж людзьмі з багатых і краін, якія развіваюцца. Занадта часта апошнія не маюць доступу да выгод эканамічнай глабалізацыі і вымушаныя толькі пераносіць нягоды гэтага працэсу. Раней існавала ідэя падзелу працы: эканоміка павінна была займацца прымнажэннем багацця, а палітыкі сачылі за яго справядлівым размеркаваннем. У эпоху глабалізацыі выгада дасягаецца на глабальным узроўні, тады як палітыка абмяжоўваецца нацыянальнымі інтарэсамі дзяржавы. Таму сёння важна не толькі ўмацаванне наддзяржаўных палітычных структур, але і аказанне падтрымкі ініцыятывам асобных людзей і сацыяльных груп, якія не дзеля выгады, але ў духу салідарнасці і любові займаюцца эканамічнай дзейнасцю ў найбольш бедных рэгіёнах свету. Нараўне з рынкам і дзяржавай нам неабходна і моцная грамадзянская супольнасць. Ва ўмовах рынку паслугі і тавары абменьваюцца на раўнацэннае ўзнагароджанне. Але ў многіх рэгіёнах зямнога шара людзі настолькі бедныя, што ім няма чаго прапанаваць наўзамен, і яны заўсёды застаюцца ні з чым. Таму неабходныя эканамічныя ініцыятывы, заснаваныя не на “логіцы абмену”, а на “логіцы бязвыплатнага дару” (Папа Бэнэдыкт XVI). Гаворка ідзе не проста пра міласціну, але пра дапамогу і садзейнічанне ў пошуках свайго шляху да эканамічнай свабоды. Існуюць хрысціянскія ініцыятывы, як, напрыклад, праект руху Факаляраў “Эканоміка зносін”, які налічвае па ўсім свеце больш за 750 вытворчасцей. Існуюць таксама і нехрысціянскія “сацыяльна арыентаваныя прадпрымальнікі” якія, хоць і зацікаўлены ў прыбытку, але пры гэтым працуюць у духу “культуры дарэння”, каб змагацца з беднасцю і маргінальнасцю.

Бог даверыў нам багацце пладоў зямлі, на якой дастаткова рэсурсаў, каб усім, хто жыве, хапіла ежы і месца. Аднак, у некаторых рэгіёнах, краінах і частках свету людзі не маюць самага неабходнага для існавання. Гэты падзел свету мае складаныя гістарычныя прычыны, але яно не з'яўляецца непераадольным. Маральны абавязак багатых краін - дапамагчы краінам, якія развіваюцца ў беднасці, гэтаму павінны дапамагчы садзейнічанне развіццю і ўсталяванне справядлівых гандлёвых і эканамічных адносін. На нашай планеце жыве больш за 1,4 мільярда чалавек, вымушаных існаваць менш чым на 1 еўра ў дзень. Яны пакутуюць ад недахопу харчавання, а часцяком і ад недахопу пітной вады; яны не маюць доступу да адукацыі і медыцынскай дапамогі. Штодня больш за 25 тысяч чалавек памірае ў свеце ад недаядання. Значную іх долю складаюць дзеці. Любоў да бедных ва ўсе часы павінна быць адметнай рысай хрысціянства. Бедныя маюць патрэбу не толькі ў міласціне: яны маюць права на справядлівасць. Асаблівы абавязак хрысціян - дзяліцца сваімі дабротамі з іншымі. Сам Хрыстос даў нам прыклад любові да бедных: “Дабрашчасныя ўбогія духам, бо іх ёсьць Валадарства Нябеснае” (Мц 5, 3) - гэтымі словамі Езус пачынае Нагорную пропаведзь.

Існуе беднасць матэрыяльная, эмацыйная, інтэлектуальная і духоўная. Хрысціяне павінны клапаціцца аб патрабуючых, выяўляючы глыбокае разуменне, любоў і ўпартасць. Менавіта стаўленне да бедных вельмі важна для Хрыста, Які сказаў “так як вы зрабілі гэта аднаму з братоў маіх меншых, гэта зрабілі Мне” (Мц 25, 40). Справамі міласэрнасці для цела з'яўляюцца: накарміць галоднага, напаіць прагнучага, апрануць голага, даць прытулак вандроўніку, наведаць хворага, вызваліць палоннага, мёртвага пахаваць. Справы духоўнай міласэрнасці такія: вучыць тых, хто знаходзіцца ў няведанні; даваць парады тым, хто сумняваецца; суцяшаць журботных; настаўляць грэшнікаў; дараваць крыўдзіцелям; прымаць несправядлівасць; маліцца за жывых і памерлых.

8 запаведзь

Не сведчы фальшыва супраць бліжняга твайго.

Восьмая запаведзь вучыць нас не хлусіць. Хлусіць – гэта значыць свядома і наўмысна сведчыць і дзейнічаць супраць праўды. Той, хто хлусіць, падманвае сябе і іншых людзей, якія маюць права ведаць сапраўднае становішча рэчаў. Любая хлусня – гэта грэх супраць справядлівасці і любові.

Восьмая запаведзь вучыць нас не хлусіць. Хлусіць – гэта значыць свядома і наўмысна сведчыць і дзейнічаць супраць праўды. Той, хто хлусіць, падманвае сябе і іншых людзей, якія маюць права ведаць сапраўднае становішча рэчаў. Любая хлусня – гэта грэх супраць справядлівасці і любові.

Любы хрысціянін павінен сведчыць аб праўдзе і тым самым прытрымлівацца прыкладу Хрыста, Які сказаў: “Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць аб праўдзе” (Ян 18, 37). Гэта можа азначаць, што хрысціянін ў вернасці праўдзе і з любові да людзей і Богу можа ахвяраваць уласнае жыццё. Такую найвышэйшую форму адданасці праўдзе называюць пакутніцтвам. Быць праўдзівым - значыць казаць праўду і заставацца сумленным у сваіх учынках. Праўдзівы чалавек пазбягае двухсэнсоўнасці, прытворства, не пераносіць наўмыснага падману і крывадушнасці.

Найгоршая форма няпраўды - гэта ілжывае сведчанне пад прысягай. Вялікім злом у любым грамадстве з'яўляюцца паклёп на іншых людзей і распаўсюджванне чутак, калі А кажа па сакрэце (“у знак даверу”) Б, то што В казаў дрэннага пра Б.

Любая правіна супраць праўды і справядлівасці, нават калі яна была даравана, патрабуе кампенсацыі. Калі ў выпадку падману і ілжэсведчання немагчыма пакрыць шкоду публічна, гэта павінна быць зроблена таемна. Калі пацярпелы не можа атрымаць пакрыццё шкоды непасрэдна, ён павінен атрымаць маральнае задавальненне, а менавіта: неабходна зрабіць усё магчымае, каб дасягнуць хоць бы сімвалічнага пакрыцця. Гэта абавязак сумлення. Паведамленне праўды павінна адбывацца разумна і ў любові. Часта праўду выкарыстоўваюць як зброю, што мае не стваральны, а разбуральны эфект.

Перш чым перадаць якую-небудзь інфармацыю, чалавек павінен ўспомніць правіла “тры сіты”, пра якое вучыў Сакрат: “Перш, чым што-небудзь сказаць, прасей гэта праз тры сіты: 1. Сіта праўды (ці ты ўпэўнены, што гэта праўда?), 2. Сіта дабра (ці хочаш ты сказаць пра майго сябра штосьці добрае?), 3. Сіта карысці (ці так ужо мне патрэбна ведаць тое, што ты мне хочаш сказаць?). Калі ў тым, што ты хочаш мне сказаць няма ні праўды, ні дабра, ні карысці, навошта гаварыць?”

Сакрэтнасць павінна мець месца і ў прафесійнай сферы. Разгалашэнне прафесійнай таямніцы дапушчальна толькі ў выпадках крайняй неабходнасці. Таксама грашыць той, хто выдае інфармацыю, давераную яму ў таямніцы. Усё, што кажа чалавек, павінна быць праўдай, але не ўсякую праўду варта казаць. Таямніца споведзі святая. Яна не можа быць парушаная ні па якой прычыне, хай нават самай важкай. Нават самае цяжкае злачынства не можа быць выдадзена святаром. Ён можа толькі адмовіць у адпушчэнне граху, калі чалавек, які здзейсніў злачынства не явіцца ў паліцыю з пакаяннем. Святар не мае права нават пад катаваннем разгласіць самыя дробязныя дробязі, агучаныя на споведзі.

Уласнікі і супрацоўнікі СМІ нясуць маральную адказнасць перад спажыўцамі інфармацыі. Перш за ўсё СМІ павінны паведамляць праўдзівую інфармацыю. Як журналісцкія расследаванні, так і дакументальныя хронікі павінны прымаць пад увагу правы і годнасць чалавека. Сродкі сацыяльнай камунікацыі павінны садзейнічаць пабудове справядлівай, свабоднай і салідарнай сусветнай супольнасці. У рэчаіснасці СМІ выкарыстоўваюцца як зброя ў ідэалагічнай барацьбе ці каб пашырыць межы сваёй папулярнасці (рэйтынг).

СМІ часта паніжаюць этычныя патрабаванні да зместу інфармацыі, што прыводзіць да працоўнага скарачэння і падштурхвае людзей да залежнасці хлусіць. Многія людзі ўспрымаюць як сапраўднае тое, што транслюецца СМІ. Калі пад выглядам забавы падаецца гвалт, асацыяльныя паводзіны і сэксуальная распушчанасць, віна за гэтыя грахоўныя дзеянні кладзецца не толькі на адказных супрацоўнікаў СМІ, але і на кантралюючыя інстанцыі, задача якіх не дапусціць распаўсюджвання гэтага ў масы. Людзі, якія працуюць у СМІ, заўсёды павінны памятаць, аб выхаваўчым аспекце сваёй працы. Моладзь павінна аддаваць сабе справаздачу ў тым, якія СМІ яна можа выкарыстоўваць свабодна, з крытычным асэнсаваннем, а якія з іх робяць людзей залежных. Кожны чалавек у адказе за сваю душу. Той, хто з'яўляецца спажыўцом гвалту, нянавісці і парнаграфіі з дапамогай СМІ, памірае духоўна і наносіць сабе сур'ёзную крыўду.

Праўда і прыгажосць звязаны разам, паколькі Бог з'яўляецца як крыніцай праўды, так і крыніцай прыгажосці. Мастацтва, якое прысвячае сябе выдатнаму, уяўляе сабой асаблівы шлях да паўнаты, да самога Бога. Тое, што нельга перадаць словамі і сфармаваць у думцы, можна выказаць у мастацтве. Мастацтва - гэта “вольнае выліванне ўнутранага багацця чалавека”. У мастаку злучаюцца творчае натхненне, шмат у чым прыпадабняе творчай сіле Бога, і чалавечыя магчымасці, каб стварыць нешта новае, явіць свету да гэтага часу не спазнаны аспект рэальнасці ў даступнай успрыманню форме. Мастацтва не з'яўляецца самамэтай. Яно павінна ўзвышаць, пабуджаць, удасканальваць і, у канчатковым выніку, падахвочваць да служэння Богу і падзякі Яму.

9 запаведзь

Не пажадай жонкі бліжняга твайго.

Дзявятая запаведзь забараняе не сэксуальнае жаданне самое па сабе, а бязладную пажадлівасць. Пажадлівасць, ад якой перасцерагае Святое Пісанне, - гэта валадарства інстынкту над духам, панаванне інстынктыўных парываў над усім чалавекам, якія цягнуць яго ў грахоўнасць.

Сэксуальнае цяга паміж мужчынам і жанчынай створана самім Богам і таму з'яўляецца дабром. Яно ўпісана ў чалавечую сэксуальнасць і біялагічную прыроду чалавека. Яно забяспечвае саюз паміж мужчынам і жанчынай, дзякуючы любові якіх з'яўляюцца дзеці. Гэтая любоў павінна быць абаронена запаведдзю. Гульня з агнём, інакш кажучы, беспечнае карыстанне з сэксуальнай цягай мужчыны і жанчыны, не павінна закрануць прасторы шлюбу і сям'і. Таму для хрысціян, гэтая запаведзь азначае: рукі прэч ад чужых жонак і мужоў!

Неабходная для кахання чысціня сэрца дасягаецца ў першую чаргу праз сувязь чалавека з Богам у малітве. Калі Бог кранае сэрца чалавека Сваёй ласкай, тады ўзнікае шлях да чыстай, безумоўнай чалавечай любові. Цнатлівы чалавек можа любіць са шчырым і поўным сэрцам. Калі мы з чыстымі намерамі звяртаемся да Бога, Ён змяняе нашае сэрца. Ён дае нам сілу адпавядаць Яго волі і адкідваць нячыстыя думкі, фантазіі і жаданні.

Сарамлівасць абараняе інтымную прастору чалавека, глыбіні яго асобы, яго годнасць, а перш за ўсё - яго здольнасць да любові і інтымнай самааддачы. Яна тычыцца ўсяго таго, што дазволена бачыць толькі любові.

Многія маладыя хрысціяне жывуць у такім асяроддзі, дзе лічыцца само пасабе разумеючым, што ўсё выстаўляецца на агляд, а пачуццё сарамлівасці сістэматычна выжываецца. Аднак безсаромнасць - гэта не чалавечае якасць. Жывёлы не ведаюць сораму. Сарамлівасць - адметная рыса чалавечай істоты. Яна не хавае нешта нявартае, але абараняе нешта вельмі каштоўнае, а менавіта, годнасць чалавека і яго здольнасць кахаць. Сарамлівасць уласцівая ўсім культурам, хоць і выяўляецца па-рознаму. Сарамлівасць не мае нічога агульнага з чапурыстасцю або суровым выхаваннем. Чалавек таксама саромеецца сваіх грахоў і тых рэчаў, разгалашэнне якіх пашкодзіла б яго іміджу. Хто словам, поглядам, жэстам або дзеяннем кранае натуральнае пачуццё сарамлівасці чалавека, той замахваецца на яго годнасць.

10 запаведзь

Не пажадай нічога, што належыць бліжняму твайму.

Хрысціянін павінен вучыцца адрозніваць разумныя жаданні ад безразважных і выхоўваць у сабе паважлівае стаўленне да ўласнасці іншых людзей. Прагнасць спараджае сквапнасць, крадзеж, рабаванне і махлярства, гвалт і несправядлівасць, зайздрасць і надмернае жаданне валодаць чужым дабром.

Зайздрасць - гэта засмучэнне і злосць, якія ўзнікаюць пры поглядзе на чужы дабрабыт, а таксама жаданне ім валодаць, хай і несумленным шляхам. Хто жадае зла іншаму, моцна грэшыць. Зайздрасць адступае, калі мы стараемся зноў і зноў радавацца поспехам і дасягненням іншых і сваім уласным, калі мы верым у Божую волю пра нас, і калі мы ўсім сэрцам імкнемся да сапраўднага багацця ў Нябёсах. Яно заключаецца ў тым, што з дапамогай Святога Духа мы далучаемся да Божай існасці.

Нават маладым людзям знаёма пачуццё ўнутранай пустэчы. Нельга расцэньваць яго як нешта адназначна дрэннае. У такім становішчы я вымушаны шукаць усім сэрцам Таго, Хто запоўніць маю ўнутраную пустэчу і галечу духоўнага ўбоства ў багацце. Таму Езус кажа: “Шчаслівые ўбогія духам, бо іх ёсць Валадарства Нябеснае” (Мц 5, 3). Найвышэйшым памкненнем чалавека можа быць толькі Бог. Сузіраць Бога, - нашага Творцу, Уладара і Збавіцеля, - гэта найвышэйшае бязмежнае шчасце.